Välj en sida

Att byta fönster kan verka som ett stort, nästan oöverstigligt, projekt när du ska underhålla ditt hus. Det finns många valmöjligheter, men också många saker man bör tänka på för att fönstren ska fylla sin funktion men också för att de ska uppfylla de krav som ställs. Genom att anlita en fönsterinstallatör som har både kompetens och erfarenhet, kan du försäkra dig om att ditt fönsterbyte görs på rätt sätt och med de bästa materialen för ditt hus och för framtiden. Eftersom ett fönsterbyte ställer så pass höga krav på den som ska installera fönstren är det viktigt att se till att anlitar en installatör som har de kunskaper som krävs. Olika typer av byggnader kräver olika arbetsmetoder och material. Beroende på var i ditt hus som fönstret ska sitta så kan det också finnas krav när det gäller användningsområde och dimensioner. Vill du till exempel kunna vädra i sovrummet eller ha ett mindre fönster utan insyn för ljusinsläpp i badrummet? 

Det kan vara värt att komma ihåg att även om ett fönsterbyte är ett omfattande projekt finns mycket att vinna på både för husets energiförbrukning och för din egen bekvämlighet. Med nya fönster slipper du obehagligt drag och att värmen försvinner ut genom otäta fönster. 

När du bestämt dig för att byta fönster i ditt hus rekommenderar vi JFG byggmontage till ditt fönsterbyte så gör vi ett hembesök där vi går igenom hur ditt hus ser ut, vilka material och metoder som krävs och ser vad du har för önskemål på dina nya fönster. Om du tycker att det är svårt att ta ställning till de olika valmöjligheter som finns kan vi hjälpa dig med värdefulla tips och råd. Ett hembesök av oss kostar naturligtvis ingenting. Du får sedan en offert där du tydligt kan se vad ett byte skulle kosta. När du bestämt dig för att göra slag i saken tillverkas dina fönster, vi installerar dem och gör sedan en grundlig besiktning innan allt är klart. Enklare för dig kan det knappast bli!