Välj en sida

SFRO är en branchorganisation för företagare inom städning och fönsterputs. Utveckla ditt städföretag med oss! Ansöka om att bli medlem i SFRO och bli ett auktoriserat städföretag.
 

Vid upphandling av städ och fönsterputstjänster ställs man inför många frågor.
En viktig anledning att vara medlem i SFRO är att man får ett stort nätverk av företagare i samma bransch där man har chansen att diskutera olika frågor och funderingar som man har.