Välj en sida

om oss

SFRO är en branschorganisation för privata städ- och fönsterputsföretag. Vi driver aktuella branschfrågor gentemot politiker och myndigheter och förhandlar fram kollektiv- och löneavtal. Vi hjälper och informerar våra medlemsföretag i branschfrågor.

SFROs syfte är dels att samla seriösa företag i branschen, dels att verka för att våra arbetssituationer och förutsättningar tillgodoses på bästa sätt. Vi ska vara medlemmarnas resurs i löne- och förhandlingsfrågor samt vid tvister. SFROs auktorisationsmärke ska stå för trygghet och god affärssed för våra kunder.